Industrijsko hladjenje i suzbijanje prašine

TurboCooling proizvodi sisteme za suzbijanje prašine i uklanjanje neprijatnih mirisa,koji su neprocenjivi za operatere objekata za prenos velikih materijala i obradu materijala. Naši sistemi mogu efikasno da potisnu ili suzbiju čestice prašine od 1 do 1000 mikrona. Zbog visokih standarda izrade i iskustva sa industrijskim zagađenjem, TurboMist ispunjavaju ili premašuju EPA PM 10 standard za suzbijanje prašine.

 

Primena sistema za hladjenje i suzbijanje prašine u industriji

Prerada drveta

Smanjite savijanje, pucanje, skupljanje i nepravilno očvršćavanje lepkova i boja tako što nećete dozvoliti da se drvo isuši .

PVC proizvodnja

Specijalno dizajnirani sistemi za PVC proizvodnje hlade mašine , spuštaju prašinu i predstavljaju idealne uslove za rad vaših zaposlenih.

Deponije

TurboCooling sistemi uspešno suzbijaju neprijatne mirise i prašinu na deopnijama uz pomoć vodene magle koja i hladi  ujedno.

Stovarišta

Naši sistemi su od ključnog značaja za skladišta zbog kontrole prašine i toplote, posebno kod skladista voća, povrća, žitarica, kutija…..

Pekarska industrija

Prerada mesa

Rudnici

TurboCooling sistemi  su industrijski lideri u suzbijanju prašine, sa decenijama iskustva u hemijskoj i mineralni industriji.

Betonska industrija

Sistemi se ugrađuju u jedinice za bojenje, kamenolome, rudnike, drobilice kamena, rampe za kamione, istovar bušilice,  i fabrikama cementa.

TurboCooling  sistem hlađenja vodenom maglom je prilagođen i modularan, za svaku određenu situaciju, u zavisnosti od: konfiguracije tačke emisije, tipologije mašine za obradu, količine i kvaliteta proizvedene prašine. Male dizne i creva omogućavaju jednostavnu montažu u blizini mašina za obradu. Montaža je jednostavna i ne zahteva ni posebne projekte planera niti dozvole. Prilikom montiranja sistema, industrijska postrojenja ne zahtevaju ni zaustavljanje ni modifikacije. Rad je potpuno automatski i nije potrebna posebna pažnja. Pored toga, u slučaju zaustavljanja proizvodnog procesa, sistem za zamagljivanje je prekinut sa rezultujućom uštedom. Održavanje je minimalno. Potrebna količina vode koja se koristi za suzbijanje prašine je mala i rezidualna vlažnost materijala na kraju procesa je blizu nule.

TurboCooling u Drvnoj industriji

Sadržaj vlage u drvetu je direktno povezan sa vlažnošću i temperaturom vazduha. Proširenje i kontrakcija drveta mogu biti povezani sa fluktuacijama u okruženju. TurboMist pomaže u kontroli uslova niske vlage stabilizacijom okruženja i održavanjem ravnoteže vlažnosti drveta (EMC) na konstantnom nivou. Od skladištenja do finalne obrade i završne obrade, TurboMist će osigurati da vaši proizvodi održavaju visok nivo kvaliteta koji vaši klijenti očekuju. TurboCooling™ sistem za hladjenje je efikasna i ekonomična alternativa tradicionalnim metodama vlaženja.

Pravilna kontrola vlažnosti obezbeđuje:

  • da drvo održava dimenzionalnu stabilnost
  • da se skupi defekti kao što su površinski pregledi,
  • Razdvajanje i upadanje
    pucanje,skupljanje.
  • Neprilagođeni tretman lepkovima i bojama tako što se ne dozvoljava da se drvo isuši.
  • Uzblažite upijanje, pucanje, i nepravilno očvršćavanje lepkova i boja, ne dozvolite da se drvo isuši.

Ormari i nameštaj održavanje vlage

Smanjite savijanje, pucanje, skupljanje i nepravilno očvršćavanje lepkova i boja tako što nećete dozvoliti da se drvo isuši. Tehnologija hladjenja vodenom maglom TurboCoolinga omogućila je zaštitu svih vaših dragocenih sredstava ubacivanjem pažljivo praćenih količina vlage u vazduh. Ostale prednosti povišene vlage u vašem objektu čine smanjenje prašine / zagađujućih materija.

Sušenje građe i ovlaživači skladišta

TurboCooling je jasan izbor za preciznu i energetski efikasnu kontrolu vlage na tržištu danas. Najvažnije, povrat investicija za instaliranje TurboCooling™ sistema može se realizovati za manje od godinu dana. Sadržaj vlage je najvažniji faktor koji utiče na kvalitet drveta. TurboMist sistemi za hladjenje mogu pomoći u smanjivanju oscilacija u proizvodnji .

 

Potrebna vam je pomoć?

Kontaktirajte Nas Za Sva Vaša Pitanja

(+381) 060/60-70-100

prskalice@mail.com

TS Solutions DOO 1.Novembar 162 22221 Laćarak / Sr.Mitrovica